Gudstjeneste kl.11.00

Martin Hansen taler

Barnepass

Cafekveld for ungdom

Besøk fra Psykov-menighetens ungdommer

Gudstjeneste kl.11.00

Besøk av Psykov-menighetens ungdommer

Barnekirken

Ungdomssamling

i etterkant av gudstjenesten.

Pizza og andakt.